คุณสมบัติเด่น

 • โครงสร้างเฉพาะบุคคลขั้นสูง เพื่อให้ได้เลนส์มุมมองคมชัดและกว้างที่สุด โดยการขัดพารามิเตอร์ถึง 6 อย่าง
 • พิจารณาครอบคลุมตั้งแต่กรอบแว่นตา+โครงสร้างใบหน้า
 • เหมาะกับสายตาเอียงเยอะมาก ค่า Addition สูง หรือ ค่าสายตาสองข้างต่างกันมาก ๆ
 • พื้นที่การใช้งานกว้าง ภาพคมชัดสูงสุด และ ปรับตัวกับเลนส์ใหม่ได้ง่าย
 • เลือกระยะการเหลือบได้อิสระตั้งแต่ 10-16 ให้เหมาะกับระยะเหลือบมองใกล้
 • สามารถเลือก Base Curve ได้ถึง BC 8

เหมะสำหรับ

 • เหมาะสำหรับผู้ที่ค่าสายตาซับซ้อน หรือค่าสายตาสองข้างต่างกันเยอะ (Anisometropia)
 • เหมาะสำหรับผู้ที่มีค่า Addition สูง
 • เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการความคมชัด มุมมองกว้างอย่างเป็นธรรมชาติ ใส่สบาย ปรับตัวได้ง่าย
 • PD สองข้างต่างกันเกิน 2 mm
 • ผู้ที่ชื่นชอบในกรอบแว่นแฟชั่น หรือกรอบแว่นรูปทรงสปอร์ต

เทคโนโลยี

FaceFitTM Technology

โครงสร้างเลนส์ Zeiss Progressive มาตรฐาน เมื่อฟิตติ้งบนผู้สวมใส่ที่มีค่าพารามิเตอร์เฉพาะบุคคลแบบมาตรฐาน ไม่พบปัญหาสายตาเกิดขึ้น

โครงสร้างเลนส์ Zeiss Progressive มาตรฐาน เมื่อฟิตติ้งบนผู้สวมใส่ที่มีค่าพารามิเตอร์เฉพาะบุคคลแตกต่างจากค่ามาตรฐานจะเห็นว่า โครงสร้างเลนส์จะไม่เหมาะสมกับผู้สวมใส่ พื้นที่การมองเห็นแคบลงอย่างเห็นได้ชัด

โครงสร้างเลนส์ Zeiss Progressive Precision Superb เมื่อขัดเลนส์แบบนำเอาค่าพารามิเตอร์เฉพาะบุคคลมาคำนวนร่วมด้วย จะเห็นว่า โครงสร้างเลนส์เหมาะสมกับผู้สวมใส่มากที่สุด

Progressive Precision Superb นำเอาค่าพารามิเตอร์เฉพาะบุคคลทั้ง 6 ประการมามีส่วนร่วมในการออกแบบเลนส์ ได้แก่

1. Frame Data

2. Pupilary Distance (PD)

3. Fitting height

4. Pantoscopic Angle

5. Back Vertex Distance

6. Variable Corridor

เพื่อให้ได้เลนส์ที่เหมาะกับกรอบแว่น+รูปหน้าเฉพาะบุคคลมากที่สุดและ ใช้ระยะเวลาปรับตัวน้อยที่สุดในการใช้เลนส์คู่ใหม่

ตารางราคา Zeiss Progressive Precision Superb

 UVProtectBlueGuardPhotoFusion X
1.5037,50039,00046,500
1.6045,30046,80054,300
1.6753,10054,60062,100
1.7476,20077,700