คุณสมบัติเด่น

 • เลือกได้ 2 โครงสร้าง Plus / Plus Asiana ให้เหมาะกับกรอบแว่น
 • เหมาะสำหรับกรอบแว่นตาแฟชั่นทุกประเภท
 • เหมาะกับค่าสายตาทั่วไป หรือ มีเอียงร่วม
 • สามารถจัดโครงสร้างมองใกล้ให้เหมาะกับพฤติกรรมการเหลือบของลูกค้า
 • เลือกระยะการเหลือบได้อิสระตั้งแต่ 10-16 ให้เหมาะกับระยะเหลือบมองใกล้
 • มีเทคโนโลยี Digital Inside ช่วยจัดโครงสร้างระยะกลาง-ใกล้ให้มองอุปกรณ์ดิจิตอลโดยไม่ต้องเงยหน้ามาก
 • สามารถเลือก Base curve ได้ถึง BC 8

เหมะสำหรับ

 • ผู้ที่มีค่าสายตาซับซ้อน
 • ผู้ที่มีค่า Addition สูง
 • ผู้ที่ต้องการมุมมองที่กว้างขึ้น

เทคโนโลยี

FrameFit+® Technology

เลนส์ Progressive เดิมทีนั้นไม่ได้เหมาะกับกรอบแว่นทุกรูปแบบ ดังนั้นการขายเลนส์แบบเดิมๆ จะต้องเลือกกรอบให้เหมาะกับเลนส์เป็นหลักกับ FrameFit+®Technology ของ Zeiss ผู้สวมใส่สามารถเลือกกรอบแบบใดก็ได้ โดยเลนส์จะสามารถให้การมองภาพที่ชัดเจนทุกระยะ

 • Frame size

พื้นที่มองใกล้หายไป

FrameFit+® Technology: มองได้ครบถ้วนทั้ง ไกล และ ใกล้

 • Special frame shapes

พื้นที่มองใกล้หายไป

FrameFit+® Technology: มองได้ครบถ้วนทั้ง ไกล และ ใกล้

 • Adaptation ControlTMTechnology

ผู้สวมใส่เลนส์ Progressive จะมีความเคยชินกับแว่นสายตาเดิมในการเลื่อนสายตาจากระยะไกลสู่ระยะใกล้ ดังนั้นเมื่อเปลี่ยนกรอบแว่นสายตาใหม่ทำให้ผู้สวมใส่ต้องทำการปรับตัวใหม่ในทุกๆ ครั้ง

กรอบแว่นใหม่ขนาดใหญ่กว่าเดิม + เลนส์ที่ไม่มี Adaptation ControlTM Technology ผู้สวมใส่ต้องกวาดสายตาลงมาลึกกว่าเดิมถึงจะเจอระยะอำนหนังสือที่คมชัด

ตารางราคา Zeiss Progressive Precision Plus/Plus Asiana

 UVProtectBlueGuardPhotoFusion X
1.5022,50024,00031,500
1.6030,30031,80039,300
1.6738,10039,60047,100
1.7456,10057,600