ขอบพระคุณ ที่ให้ร้านแว่นตา ตาลุก ได้ดูแลเรื่องสายตาค่ะ

ขอบพระคุณที่ให้ร้านแว่นตา “ตาลุก” ได้ดูแลเรื่องสายตาค่ะ