กรอบแว่น Oakley เลนส์ Zeiss Office Lens Superb Near 1.60 Blueguard

เลนส์ Degressive หรือเลนส์สายตา ระยะกลาง-ใกล้ Zeiss Office lens รุ่น Superb เลนส์เฉพาะทางสำหรับการใช้งานในออฟฟิศ ช่วยแก้ไขมุมมองระยะกลางและใกล้ให้กว้างมากกว่าเลนส์โปรเกรสซีฟ ทำให้ผู้ที่เน้นใช้งานคอมพิวเตอร์และงานเอกสาร (ระยะกลางกับใกล้) ติดต่อกันเป็นเวลานานมีการมองเห็นที่ดีและสบายตามากขึ้น เหมาะสำหรับเป็นแว่นที่ใช่ควบคู่ไปกับแว่นตาโปรเกรสซีฟ อีกทั้งเลนส์ Zeiss Office Lenses มีการออกแบบโครงสร้างพิเศษให้สามารถเลือกระยะการใช้งานระยะกลางได้ถึง 3 ระยะ คือ Book/Near/Room ทำให้ผู้ใช้งานสามารถเลือกเลนส์ที่ออกแบบมาได้ตรงกับการใช้งานมากยิ่งขึ้น

????กรอบแว่น : Oakley OX5132 0156
????เลนส์ : เลนส์ Zeiss Office Lens Superb Near 1.60 Blueguard


????????ขอบพระคุณลูกค้า คุณ ชุติมา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ที่มาใช้บริการครับ