ชื้อ 1 แถม 1 เมื่อชื้อเลนส์ ZEISS เปลี่ยนสี แบบสั่งผลิต (RX) แถมฟรี เลนส์รุ่นเดียวกัน โค้ท Platinum

ชื้อ 1 แถม 1 เมื่อชื้อเลนส์ ZEISS เปลี่ยนสี แบบสั่งผลิต (RX) แถมฟรี เลนส์รุ่นเดียวกัน โค้ท Platinum

รุ่นเลนส์ที่ร่วมรายการ

Zeiss รุ่น Smartlife PhotoFusion ทุก index แถมฟรี Smartlife Platinum ใน index เดียวกัน

Zeiss รุ่น SV Individual PhotoFusion ทุก index แถมฟรี  SV Individual Platinum ใน index เดียวกัน

Zeiss รุ่น SV Superb PhotoFusion ทุก index แถมฟรี  SV Superb Platinum ใน index เดียวกัน

Zeiss รุ่น Digital / Digital Individual PhotoFusion  ทุก index แถมฟรี  Digital / Digital Individual Platinum ใน index เดียวกัน

Zeiss รุ่น Progressive Individual2  PhotoFusion  ทุก index แถมฟรี  Progressive Individual2  Platinum ใน index เดียวกัน

Zeiss รุ่น  Precision Superb PhotoFusion  ทุก index แถมฟรี  Precision Superb Platinum ใน index เดียวกัน

Zeiss รุ่น Precision Plus PhotoFusion  ทุก index แถมฟรี  Precision Plus Platinum ใน index เดียวกัน

Zeiss รุ่น Precision Pure PhotoFusion  ทุก index แถมฟรี  Precision Pure Platinum ใน index เดียวกัน

Zeiss รุ่น Light 3D PhotoFusion   index1.60 ขึ้นไป แถมฟรี  Light 3D Platinum ใน index เดียวกัน

โปรโมชั่นจาก Zeiss กำหนดเวลา จนถึง วันที่ 31 มกราคม 2564

*ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นได้*