ขอบพระคุณ ที่ให้ร้านแว่นตา ตาลุก ได้ดูแลเรื่องสายตาค่ะ 🙏🏻
ขอบพระคุณ ที่ให้ร้านแว่นตา ตาลุก ได้ดูแลเรื่องสายตาค่ะ 🙏🏻

ขอบพระคุณที่ให้ร้านแว่นตา “ตาลุก” ได้ดูแลเรื่องสายตาค่ะ

433285595_787697936714526_5735148426224174506_n
433285595_787697936714526_5735148426224174506_n

ขอบคุณ ครูหล้า ที่มาใช้บริการร้านแว่นตา ตาลุก เจ้า 🙏🏻❤️