ราคาเลนส์ชั้นเดียว

ราคาเลนส์ ชั้นเดียว (Single Vision lens)

1. เลนส์มัลติโค๊ต ราคาเริ่มต้นคู่ละ 2,800 บาท
2. เลนส์ตัดแสงสีฟ้า ราคาเริ่มต้นคู่ละ 3,000 บาท
3. เลนส์ออโต้เปลี่ยนสี (ตัดแสงสีฟ้าได้ในตัว) ราคาเริ่มต้นคู่ละ 6,000 บาท