ราคาเลนส์ ชั้นเดียว (Single Vision lens)

1. เลนส์มัลติโค้ท ยี่ห้อ Rodenstock ราคาเริ่มต้นคู่ละ 2,900 บาท
2. เลนส์ตัดแสงสีฟ้า ยี่ห้อ Zeiss ราคาเริ่มต้นคู่ละ 3,000 บาท
3. เลนส์ออโต้เปลี่ยนสี (ตัดแสงสีฟ้าได้ในตัว) ยี่ห้อ Zeiss ราคาเริ่มต้นคู่ละ 6,000 บาท