ตาลุก ออพติค ร้านแว่นตาเชียงใหม่

201/3/1 ถ.มหิดล ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100

053-279749
094-7585661
@taalookoptic

เดินทางสะดวกจอดรถสบาย