ความแตกต่างของโครงสร้างเลนส์ ระหว่างเลนส์โครงสร้าง Spheric Lens กับ Aspheric Lens

ความแตกต่างของโครงสร้างเลนส์ ระหว่างเลนส์โครงสร้าง Spheric Lens กับ Aspheric Lens ให้เปรียบเทียบ

เพื่อการตัดสินใจในการเลือกให้เหมาะสมกับค่าสายตา กรอบแว่นตลอดจนการใช้งานจริงค่ะ

Similar Posts