1.กรอบแว่น Rayban พร้อมเลนส์ ตัดแสงสีฟ้า Hoya รุ่น blue control ราคา 3,990 บาท

2.กรอบแว่น Rayban พร้อมเลนส์ ออโต้เปลี่ยนสี Hoya รุ่น Stellify ราคา 5,190 บาท

กรอบแว่นที่ร่วมรายการ มีดังนี้